HOME FAV CV VISION

Urban Design

Stedebouw

Van ruimtelijke kwaliteit tot ruimtelijke identiteit

   

Stedenbouwkunde is een relatief jong vakgebied. Maar nog vernieuwender en uitdagender is stedebouw, zonder "n". Want vroeger betekende “stede” zoiets als een welkome, fijne plek, waar je gelukkig en veilig voelt. Deze nieuwe stedebouwer onderscheidt zich dan ook van de stedenbouwer in visie, vertrekpunt, werkwijze en productenpalet.

Een stedenbouwer ontwerpt één ruimtelijk plan voor duizenden woningen tegelijk, met de oplevering als eindpunt. Een stedebouwer daarentegen orkestreert vanuit meerdere visies vele kleinschalige plekken, welke tezamen een rijkelijk gediversifiëerde éénheid vormen, zonder een duidelijk markeerbaar eindpunt. Hierdoor groeit een stad organisch, telkens met een nieuw "plek van geluk" erbij, met in elk straatje en steegje weer nieuwe unieke ruimtelijke kwaliteiten. Daarom moeten we naar mijn mening af van grootschalige repeterende vinex stedenbouw en meer toe naar kleinschalige gediversifiëerde organische stedebouw.

Focusgebieden

  • Organische Stedebouw met gezonde groene WoonWerkWijken.
  • Ruimtelijke Condities voor Kennissteden in een Kenniseconomie
  • Ruimtelijke Strategie tbv Toekomstbestendige Circulaire Economie
  • Integrale Systeemoplossingen & Vernieuwende Conceptontwerpen
  • Grensvlakken tussen Erfgoedbehoud en Energievraag.

Werkwijze

  • Ontwerpend Onderzoek
  • Schetsen, tekeningen, ruimtelijke studies
  • Ordeningsprincipes als hulpmiddel bij ruimtelijke analysen
  • Strategiekaarten

Erfgoed & Identiteit

Het documenteren van de ruimtelijke kwaliteit van een plek in één treffend omslagbeeld is een oefening in lopen, kijken en voelen. Mijn fotos ondersteunen plananalyses, presentaties en publicaties.

Sam Eftegarie You are here https://www.eftegarie.nl/en/stedebouw MENU