HOME INSTITUUT VERDIENSTE INITIATIEF EXPOSITIE CONTACT

Home

Eftegarie

sociaal ingenieur

Vanuit altruïstisch sociaal ingenieurschap schrijft EFTEGARIE over ruimtelijk geluk in Nederland in relatie tot maatschappelijke thema's. EFTEGARIE stelt op eigen initiatief proactief mogelijkheden voor in de vorm van ideeën, visies en oplossingen voor het algemeen welzijn. Om dit vorm te geven ontwikkelt EFTEGARIE ideële, sociaal-culturele, technologische en ruimtelijke initiatieven met een verbindend karakter. Deze verdiensten en initiatieven vormen samen het cadeau aan Nederland, voor een verbonden, trots en gelukkige samenleving.

Verdiensten

  • Energieonafhankelijkheid door nieuwe gebouwisolatietypologiën
  • Redding bij brand in hoogbouw (woontorens en kantoren)
  • Oplossingen voor de Woningnood voor alleenstaande jongeren/ouderen/armen

Initiatieven

  • Nederlands landschap en cultureel erfgoed voor iedereen als bureaublad achtergrond
  • Ruimtelijke identiteit en verbondenheid met eigen milieu in een nieuw type plein
  • Visies en dromen van jongeren over de toekomstige Nederlandse stad

Eftegarie is een Perzisch woord en betekent "trots op je talenten". EFTEGARIE is gevestigd in Leiden, stad van ontdekkingen, en is opgericht door de Perzisch-Nederlandse sociaal ingenieur dhr. ir. Sam Eftegarie (1980).

Deze website is momenteel in aanbouw.

ir. Sam Eftegarie
sociaal ingenieur

U bent hier https://eftegarie.nl/nl/home