HOME ? ? ? ? CONTACT

Home

Veelzijdig bureau EFTEGARIE

ingenieur ∕ architect ∕ stedebouwer ∕ ontwerper

Bureau EFTEGARIE is gevestigd in Leiden, stad van ontdekkingen, opgericht door architect ir. Sam Eftegarie (1980). Eftegarie buigt zich over hedendaagse ruimtelijk-technische vragen vanuit een zelfstandige, onafhankelijke blikveld.

Deze website is momenteel (2021) in aanbouw

ir. Sam Eftegarie
Stedenbouwkundig Architect

U bent hier https://eftegarie.nl/nl/home