Website Test Ontwikkel Omgeving - Kom aub later terug wanneer de techniek, de inhoud en de ontwerpdiensten compleet zijn.

Privacy Verklaring

***

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. EFTEGARIE ziet als verwerkingsverantwoordelijke toe, dat alle clientvertrouwelijke en bedrijfsvertrouwelijke gegevens zorgvuldig beschermd zijn.

Grondslag
Het doel waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden is louter bestemd voor de totstandkoming van een goede communicatie tussen ons en onze client. De grondslag waarop de gegevens gevraagd worden is gebaseerd op het opdracht die ons gegund is (in het geval van een bedrijfsmatig project), of de samenwerking die men met ons aangegaan is (in het geval van een maatschappelijk initiatief).

Derden
Eftegarie zal nimmer en nooit de ons toevertrouwede persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit houdt in dat wij uw gegevens nimmer en nooit zullen verstrekken aan een andere instantie, bedrijf, stichting, organisatie of overheidsorgaan. Indien een derde partij ons daarom vraagt, zullen wij hun verzoek afwijzen en u op de hoogte stellen.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van vertrouwelijke gegevens is beperkt voor zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede onderlinge communicatie met onze clienten, gedurende alle fasen van een initiatief of project (aanvang, voortgang, overleg, kwaliteitsbewaking, oplevering, nazorg).

Clientrecht
Bij EFTEGARIE behoudt u alle privacyrechten. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt recht om eventuele gegeven toestemmingen altijd weer in te kunnen trekken.

Er zal een grondige controle plaatsvinden, op basis van analoge en digitale technieken, om te verifieren of de aanvrager inderdaad de daadwerkelijke rechtmatige persoon is die om inzage, correctie of verwijdering vraagt. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen inzage zouden kunnen krijgen tot beschermde vertrouwelijke informatie.

Vrijwilligheid
Onze clienten mogen vrijwillig, enkel de noodzakelijke contactgegevens aan ons te geven die nodig zijn voor het overleggen en communiceren over en door de verschillende fasen opdrachten, projecten of initiatieven. Onze clienten zijn nimmer verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen en het niet verschaffen van persoonlijke gegevens heeft geen gevolgen, buiten het feit dan dat zonder contactgegevens er geen contact tot stand zal kunnen komen.

Bewaring
EFTEGARIE maakt géén gebruik van geautomatiseerde gegevensdatabanken, geautomatiseerde besluitvorming of enig ander geautomatiseerd profilering. Op de openbare en voor iedereen toegankelijk websites na (zoals de Kamer van Koophandel), vraagt EFTEGARIE géén persoonsgegevens op van specifieke derde partijden.

BUREAU Home FILOSOFIE Eftegarie CV Ontwerpvisie Kernwaarden CONTACT Contact JURIDISCH Privacy Algemene Voorwaarden
INITIATIEVEN NEDERLANDSE WAARDEN BEELDENDE KUNST Van Gogh Bureaublad ERFGOED CINEMA CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
DIENSTEN Diensten ARCHITECTUUR & STEDENBOUW Gebiedsportretten Architectuur in Film TEAMBUILDING SPEL VERHAALLIJN
CONCEPTEN BETAALBAAR REIZEN MARITIEM SCHEEPVAART NAUTISCH SCHEEPBOUW THUISKANTOOR
ONTWERPEN ARCHITECTUUR BEDRIJFSPAND KARAKTERISTIEK
OEUVRE EXPOSITIES Reizen BOEKEN & ROMANS