Website Test Ontwikkel Omgeving - Kom aub later terug wanneer de techniek, de inhoud en de ontwerpdiensten compleet zijn.

Ontwerpvisie over Architectonische en Stedenbouwkundige Ontwerpopgaven

Als ontwerper beperk ik mij zelden tot alleen één schaal of alleen het ontwerpen. Ik denk vooral ook na over de integratie van het deel in het totale systeem.

Van jongs af aan was ik tot diep in de nacht met ontwerpen bezig. Van aardige gebouwen tot uitnodigende omgevingen, van industriële systemen tot beeldmerken en postzegels. Schaalloos en door alle schalen heen.

Na het behalen van mijn ingenieurstitel als architect & stedenbouwkundige aan de TU Delft, heb ik in professionele capaciteit aan verschillende projecten mogen werken en ervaring opgedaan bij diverse provincies van Nederland.


Ontwerpvisie als Stedenbouwkundige

Of het nu een project betreft over energiebesparing waar de zin van het onzin gescheiden dient te worden, of een groen project in de stadsrandzone ter bevordering van de gezondheid van omwonenden: ik voel me betrokken bij een breed scala ruimtelijke uitdagingen van Nederland. Ik ga altijd opzoek naar de unieke ruimtelijke kwaliteiten behorend bij dat gebied en neem dat mee als vertrekpunt voor mijn ontwerp of advies.

Wat maakt dat éne gebied onthoudbaar in onze herinneringen?

De eigenheid van een plek fascineert mij. Het is op dat plek waar u voor het laatst iemands hand vasthield. Iemand zoende. Met iemand een goed gesprek had of samen at. Ik ambiëer bij te dragen aan meer van dat. Meer ruimtelijk geluk in Nederland.

Ik droom hardop en geef vervolgens mijn ideeën, ontwerpen en visies concreet vorm. Een iteratief ontwerpwijze vanuit een ruime integrale blikveld vormt de basis voor mijn producten. Daarbij klankbord ik met en laat ik mij adviseren door vakgenoten uit verschillende complementaire vakgieden.


Ontwerpvisie als Architect

Waar honderd jaar geleden een architect aanzien verwierf door zijn verantwoordelijkheid over het totale project van A tot en met Z, is een hedendaagse architect mijns inziens veel meer een regisseur geworden van het concept, de ziel en de plaatjes van het te bouwen werk.

Tijdens mijn opleiding bouwkunde aan de TU Delft heb ik verschillende technische Béta-vakken als Mechanica, Statica en Sterkteleer en Constructies afgerond. Toch blinkt mijn kracht meer in het conceptuele Gámma-vakken, waaronder Integraal Ontwerpen, Vormstudies, Ruimtelijk Ontwerp en Architectuur Geschiedenis, waar meer aandacht was voor de waardigheid en de ziel van het te bouwen of gebouwde werk.

Mijn ontwerpen houden rekening met de zintuigelijke waarneming van de mens en pogen tot bevrediging van deze door de beleving, het lichtval door een vertrek, de tactonische tast, het weerklinken van de echo's van de voetstappen door een ruimte.

Mijn persoonlijke interpretatie van de menselijke maat heb ik na mijn studie vertaald in de volgende zeven fasen:


Ontwerpvisie als Productontwerper

BUREAU Home FILOSOFIE Eftegarie CV Ontwerpvisie Kernwaarden CONTACT Contact JURIDISCH Privacy Algemene Voorwaarden
INITIATIEVEN NEDERLANDSE WAARDEN BEELDENDE KUNST Van Gogh Bureaublad ERFGOED CINEMA CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
DIENSTEN Diensten ARCHITECTUUR & STEDENBOUW Gebiedsportretten Architectuur in Film TEAMBUILDING SPEL VERHAALLIJN
CONCEPTEN BETAALBAAR REIZEN MARITIEM SCHEEPVAART NAUTISCH SCHEEPBOUW THUISKANTOOR
ONTWERPEN ARCHITECTUUR BEDRIJFSPAND KARAKTERISTIEK
OEUVRE EXPOSITIES Reizen BOEKEN & ROMANS