Deze website wordt momenteel inhoudelijk en functioneel vernieuwd. Kom alstublieft later terug. BLAUWDRUKKEN VERDIENSTEN ? ? CONTACT

HOMEPAGE

ir. Sam Eftegarie

ingenieur ∕ architect ∕ stedebouwer ∕ ontwerper

Goedendag! Mijn naam is Sam Eftegarie, architect en stedenbouwkundige van opleiding (Technische Universiteit Delft), bekend als man met goede ideeën. Want een goed idee vormt de basis van elk goed ontwerp.

Op deze website vindt u mijn verdiensten en mijn projecten voor het algemeen nut, voor de samenleving, voor overheden, voor leuke organisaties en lokale innovatieve bedrijven.

Het woord Eftegarie betekent "trots vooruit" in het Perzisch

U bent hier https://eftegarie.nl/nl/home
Men kan z'n doel missen door te hoog te mikken of te laag. Thomas Fuller