Deze website wordt momenteel inhoudelijk en functioneel vernieuwd. Kom alstublieft later terug. BLAUWDRUKKEN VERDIENSTEN ? ? CONTACT

Stedebouw

Stedebouw

Van ruimtelijke kwaliteit tot ruimtelijke identiteit

Stedenbouwkunde is een relatief jong vakgebied. Maar nog vernieuwender en uitdagender is stedebouw, zonder "n". Want vroeger betekende “stede” zoiets als een welkome, fijne plek, waar je gelukkig, veilig en thuis voelt. Deze nieuwe stedebouwer onderscheidt zich dan ook van de stedenbouwer in visie, vertrekpunt, werkwijze en productenpalet.

Een stedenbouwer ontwerpt één ruimtelijk plan voor duizenden woningen tegelijk, met de oplevering als eindpunt. Een stedebouwer daarentegen orkestreert vanuit meerdere visies vele kleinschalige plekken, welke tezamen een rijkelijk gediversifiëerde éénheid vormen, zonder een duidelijke stempel. Hierdoor groeit een stad organisch, telkens met een nieuw "plek van geluk" erbij, met in elk hoekje weer andere unieke ruimtelijke kwaliteiten te ontdekken. Daarom moeten we naar mijn mening af van grootschalige repeterende stedenbouw en meer toe naar kleinschalige gediversifiëerde organische stedebouw.

Focusgebieden

 • Ontwerpend Onderzoek
 • Organische Stedebouw voor Gezonde WoonWerkWijken
 • Ruimtelijke Condities voor Kennissteden in een Kenniseconomie
 • Ruimtelijke Strategie tbv Toekomstbestendige Circulaire Economie
 • Grensvlak tussen Erfgoedbehoud en Energievraag
 • Integrale Systeemoplossingen

Werkwijze

 • Ontwerpend Onderzoek
 • Schetsen, tekeningen, ruimtelijke studies
 • Ordeningsprincipes als hulpmiddel bij ruimtelijke analysen
 • Strategiekaarten

Identiteit
Het documenteren van de ruimtelijke kwaliteit van een plek in één treffend omslagbeeld is een oefening in lopen, kijken en voelen. Mijn "ansichtkaartachtige" fotoplaten ondersteunen daarbij contextuele plananalyses, presentaties en publicaties, waarin de kwaliteit van een plek centraal staat.


Gerelateerde Interessevelden

 • Stedelijke Revitalisatie
 • Ruimtelijke Identiteit
 • Inspirerende Ontmoetingsplekken
 • Bruisende Binnensteden
 • Kleinschalige Uitbreidingen
 • Historisch Erfgoed
 • Toeristische Trekpleisters
 • Beschermde Stadsgezichten
 • Krimpregio's
 • Leegstaande Kantoren
 • Braakliggende Terreinen
 • City Branding
 • Regionale Marketing
 • Serene Hippe Industriegebieden
 • Pictoreske Dorpen
 • Hobbitwoningen
 • Stadsranden
 • Stedelijke uitbreiding
 • Recreatieve Beleefbare Natuurgebieden
 • Ruige Landschappen
U bent hier https://eftegarie.nl/nl/stedebouw
Men kan z'n doel missen door te hoog te mikken of te laag. Thomas Fuller