HOME ? ? ? ? CONTACT

Stedebouw

Stedebouw

Van ruimtelijke kwaliteit tot ruimtelijke identiteit

Stedenbouwkunde is een relatief jong vakgebied. Maar nog vernieuwender en uitdagender is stedebouw, zonder "n". Want vroeger betekende “stede” zoiets als een welkome, fijne plek, waar je gelukkig, veilig en thuis voelt. Deze nieuwe stedebouwer onderscheidt zich dan ook van de stedenbouwer in visie, vertrekpunt, werkwijze en productenpalet.

Een stedenbouwer ontwerpt één ruimtelijk plan voor duizenden woningen tegelijk, met de oplevering als eindpunt. Een stedebouwer daarentegen orkestreert vanuit meerdere visies vele kleinschalige plekken, welke tezamen een rijkelijk gediversifiëerde éénheid vormen, zonder een duidelijke stempel. Hierdoor groeit een stad organisch, telkens met een nieuw "plek van geluk" erbij, met in elk hoekje weer andere unieke ruimtelijke kwaliteiten te ontdekken. Daarom moeten we naar mijn mening af van grootschalige repeterende stedenbouw en meer toe naar kleinschalige gediversifiëerde organische stedebouw.

Werkwijze

 • Verkennende Open Gesprekken
 • Verkennend Orienterend Ontwerpend Tekenend Onderzoek
 • Ruimtelijke Studies, Schetsen en Stedebouwkundige Ontwerpen
 • Ordeningsprincipes, Modellen en Maquettes

Gerelateerde Interessevelden / Focusgebieden

 • Ruimtelijke Condities voor Kennissteden in een Kenniseconomie (afstudeerproject)
 • Organische Stedebouw voor Gezonde WoonWerkWijken
 • Ruimtelijke Strategie tbv Toekomstbestendige Circulaire Economie
 • Zin En Onzin Over Energievernieuwing
 • Integrale Systeemoplossingen
 • Ruimtelijke Identiteit
 • Ruimtelijke Kwaliteit
 • Ruimtelijke Ordening en Vormgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Stadsuitbreiding
 • Inspirerende Ontmoetingsplekken
 • Bruisende Binnensteden
 • Nieuwe Steden
 • Zeewaartse Tijdelijke Stedelijke Uitbreiding
 • Historisch Erfgoed
 • Strategisch Katalyserend Stedebouwkundig Ontwerp
 • Stadsgezichten
 • Revitalisatie van Stadsrandzones
 • City Branding / Regio Marketing
 • Recreatieve Beleefbare Natuurgebieden en Landschappen
 • Toeristische Trekpleisters / Pictoreske Dorpen
 • Organische Kleinschalige Uitbreiding
 • Hobbitwoningen / Earth Houses
 • Serene Hippe Industriegebieden
 • Renovatie en Hergebruik Oud Industriëel Erfgoed
 • Braakliggende Terreinen
 • Kantoorleegstand / Leegstaande Kantoren
 • Revitalisatie van Krimpregio's
 • Stedelijke Revitalisatie


Eftegarie's 10 Stedenbouwkundige Concepten

 1. De Culturele Stad (vrij, jong in het hart, kleurrijk, muzikaal, pittoresk, hip)
 2. De Economische Stad (bereikbaar, netwerkend, vermogensrijk, bedrijvig)
 3. De Compacte Stad (betaalbaar, schaalbaar, tijdelijk, vrijheid, )
 4. De Verbonden Stad (technologisch vooraanstaand, starters, groei, )
 5. De Circulaire Stad (duurzaam, natuurrijk, bewustzijn, autoluw)
 6. De Studenten Stad (kennisstad, avontuurlijk, onderzoekend, student v/h leven)
 7. De Natuurlijke Stad (schoon, sportief, een met de natuur, basaal)
 8. De Sportieve Stad (gezond, waterrijk, wandelaars, fietsters, zwemmers, zeilers)
 9. De Onderwater Stad (drijvende woningen stad, zeespiegel onafhankelijk)
 10. De Ondergrondse Stad (energiebesparend, dubbelgrondgebruik, )
U bent hier https://eftegarie.nl/nl/stedebouw