Ontwerpvisie over Architectonische en Stedenbouwkundige Ontwerpopgaven

Als ontwerper beperk ik mij zelden tot alleen één schaal of alleen het ontwerpen. Ik denk vooral ook na over de integratie van het deel in het totale systeem.

Van jongs af aan was ik tot diep in de nacht met ontwerpen bezig. Van aardige gebouwen tot mooie omgevingen, van industriële systemen tot beeldmerken en postzegels. Schaalloos en door alle schalen heen.

Na het behalen van mijn ingenieurstitel als architect & stedenbouwkundige aan de TU Delft heb ik in professionele capaciteit aan verschillende innovatieve projecten gewerkt in diverse provincies van Nederland. Buitenland trok mij niet. Ondanks de veelal grootschalige projecten, ligt mijn interesse in projecten binnen de Benelux.


Ontwerpvisie als Stedenbouwkundige

Of het nu een project betreft over energiebesparing waar de zin van het onzin gescheiden moet worden, of een groen project in de stadsrandzones ter bevordering van de gezondheid van bewoners: ik voel me betrokken bij de ruimtelijke uitdagingen van Nederland. Ik ga altijd opzoek naar en leg dan het accent op de unieke ruimtelijke kwaliteiten behorend bij dat gebied.

Wat maakt dat éne gebied onthoudbaar in onze herinneringen?

De eigenheid van een plek fascineert mij. Het is op dat plek waar u voor het laatst iemands hand vasthield. Iemand zoende. Met iemand een goed gesprek had of samen at. Ik ambiëer bij te dragen aan meer van dat. Meer ruimtelijk geluk in Nederland.

Ik droom hardop en geef vervolgens mijn ideeën, ontwerpen en visies concreet vorm. Een iteratief ontwerpwijze vanuit een ruime integrale blikveld vormt de basis voor mijn producten. Daarbij klankbord ik met en laat ik mij adviseren door vakgenoten uit verschillende complementaire vakgieden.


Ontwerpvisie als Architect

Waar honderd jaar geleden een architect aanzien verwierf door zijn verantwoordelijkheid over het totale project van A tot en met Z, is een hedendaagse architect mijns inziens veel meer een regisseur geworden van het concept, de ziel en de plaatjes van het te bouwen werk.

Tijdens mijn opleiding bouwkunde aan de TU Delft heb ik met voldoende resultaat technische Betavakken als Mechanica, Statica en Sterkteleer en Constructies behaald. Toch blinkt mijn kracht meer in het conceptuele ontwerpen, de zorg voor de waardigheid en de ziel van het te bouwen werk, zoals bleek uit mijn veel hogere cijfers voor de Gammavakken zoals Integraal Ontwerpen, Vormstudies, Ruimtelijk Ontwerp en Architectuur Geschiedenis.

Mijn ontwerpen houden rekening met de zintuigelijke waarneming van de mens en pogen tot bevrediging van deze door de beleving, het lichtval door een vertrek, de tactonische tast, het weerklinken van de echo's van de voetstappen door een ruimte.

Mijn persoonlijke interpretatie van de menselijke maat heb ik na mijn studie vertaald in de volgende zeven fasen:


Ontwerpvisie als Productontwerper

U bent hier eftegarie.nl/visie
BUREAU BUREAU Home CV Kernwaarden Referenties Contact ARCHITECTUUR Ontwerp Visie Gebiedsportretten Architectuur in Film BOEKEN & ROMANS CULTUUR BEELDENDE KUNST Van Gogh Bureaublad Reizen
INITIATIEF Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
DIENST Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
ONTWERP Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
CONCEPT Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
OEUVRE Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst